1-در کاف هست در قاف نیست! در لام هست در میم نیست! در غین هست در عین نیست!

 

2-آن چیست که بی زبان سخن می گوید، از قول من و تو قصه ها می گوید، با آنکه در او نیست نه دندان و لب، بی پرده ز کار این و آن می گوید.

 

3-آن چیست که بی علم و دانش تمام اشیا را همان گونه که هست به ما نشان می دهد.

 

4چه پرنده ای است که اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده ی دیگری می شود.پاسخ ها:


۱- کلاغ

۲- کتاب

۳- آئینه

۴- زاغ، غاز


* آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم،‌ نام یک رودخانه است و اگر دو حرف اولش را برداریم، خاکی سرخ‌رنگ می‌شود؟

* آن چیست که اگر در آب بیفتد، خیس نمی‌شود؟

* آن چیست که  سه بازیکن دارد و 12تا تماشاچی؟
* فارس

* سایه

* ساعت


دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچ کدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاق ها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توان های ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) ما نمی دانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن می کند( مثلا نمی دانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغ های دیگر، اما بطور قطع می دانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغ ها را روشن می کند. هم چنین ترتیب چراغ ها را هم نمی دانیم ). شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است.

 

برای این کار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما می توانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمی توانید از کسی کمک بگیرید و هیچ گونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی به همراه ندارید و مهم تر از همه این که شما حق ندارید بیش از یک بار وارد اتاق چراغ ها شوید و وقتی که وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمی توانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

حالا بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

.

.

..

.

.

جواب چیستان:

یکی از کلید ها را روشن کنید و یکی دو دقیقه بعد آنرا خاموش نمایید. حالا کلید دیگری را روشن کنید و به اتاق چراغ ها بروید. چراغی که روشن است مربوط است به کلید دوم. دو چراغ دیگر را لمس کنید، آنکه گرم است مربوط است به کلید اول و البته آنکه سرد است مربوط به کلید سوم است.


اگر شما نتوانستید این معما را حل کنید یقینا به این دلیل بوده است که به معمای فیزیک  که همانا حرارت تولید شده در چراغ ها است توجه نداشتید و فکر خود را متمرکز بر تناظر چراغ ها و کلیدها نمودید، راه حلی که هرگز شما را به جواب نخواهد رساند.توان چراغ ها هم هیچ ربطی به حل معما ندارد و فقط برای گمراه کردن شما در معما گنجانده شده است.

1-دستمال آبی آبی، چشمه آبش را ببین،  شط فراتش را ببین.

2- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟

3- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟

4- آن چیست که اگر باشد کور است و اگر نباشد کر است؟1-آسمان و ستارگان

2-تخمه

3-کره

4-حرف واوپس از آن که شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن کردیم ویک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت …

اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود، خاموش میشد سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟

.

..

.

.

.

.
.

.

جواب: طریق دوم در واقع عکس طریق اول است. در این طریق نیز سوختن دوسوم ساعت طول می کشد. 

1- مرا از معدن گرفته اند، و در غلافی چوبی آرام گرفتم، و تا آخر عمر در این غلاف قرار خواهم داشت. مرا تقریبا همه استفاده می کنند.

2- آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟

3- آن چیست که همه روز روی سرش راه می رود؟

4- آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

5- سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

6- غذای مخصوص ایرانیان در روز قدس چیست ؟

7- آن چیست که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست ؟


 

1- مغز مداد

3- میخی که روی نعل اسب کار گذاشته شده است.

4- دستمال کاغذی

5- دود

6- روز قدس روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان است و چون همه روزه هستند اصلا غذا نمی خورند.

7- حرف « ش»


* آن چیست که شاخ دارد اما گاو نیست، بر پشتش باری سنگین دارد اما الاغ نیست، و هر گاه راه می رود پشت سرش ردی نقره ای به جا می گذارد؟


* پیرمردی کهنسال است که موی سفیدش یک شب بیشتر عمر ندارد آن چیست؟

* آن چیست که سرخ وارد آب می شود و سیاه از آن بیرون می آید؟


* وقتی که نمی دانی آن چیست خوب یک چیزی هست اما، وقتی که می دانی آن چیست می فهمی که هیچی نیست. آن چیست؟
 

* آن چیست که هم انسان دارد، هم تخم مرغ وهم جاده؟

 

* آن چیست که  روز پر است و شب استراحت می کند؟


* حلزون

 

* درخت کهنسال پس از بارش برف

 

* آهن گداخته

 

* چیستان

 

* شانه

 

*کفش